Konrad Huber - Eicher Mamut, Bauj. 1967, 60 PS

Konrad Huber - Eicher Mamut, Bauj. 1967, 60 PS

 

Schlepperfreunde

Renchtäler